Nieuws

Nieuws
Heden:
Geen nieuws.


Verouderd Nieuws
September 2008:
De “R” is weer in de maand. De productie van de ambachtelijke ROOKWORST is gestart.

Mei 2008:
BBQ-producten worden weer volop geproduceerd.

10 december 2007:
Vandaag start het offerfeest. Bij Cooymans Vlees BV zijn de slacht-activeiten in volle gang.